Pomiary hydrantów

Pomiary hydrantów

Pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Świadczymy usługi w zakresie przeglądów i badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonujemy przeglądy okresowe jak również badania wydajności nowych instalacji w celu odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu służymy pomocą w rozwiązaniu problemów z instalacjami hydrantowymi.

W świetle obowiązujących przepisów przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności należy wykonywać przynajmniej raz w roku.


pomiary hydrantów pomiary hydrantów pomiary hydrantów pomiary hydrantów pomiary hydrantów