Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 pdf icon  Rozp. MSWiA z 2010 (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

 pdf icon  Ustawa z 92 roku Dz.U. 1992 nr 92 poz. 460